חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תשלומים שונים הנגזרים מהסכמים קיבוציים

מאמר בשיתוף : המכללה למיסים ולחשבונאות 

הסכמים קיבוציים הם הסכמים בין המעסיקים לעובדים, הקובעים תנאי עבודה נוספים, מעבר לתנאים
הקבועים בחוקי העבודה. הסכמים קיבוציים יכולים להתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:

 • שכר: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע שכר גבוה יותר מהשכר המינימום הקבוע בחוקי
  העבודה.
 • הטבות: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע הטבות נוספות לעובדים, כגון קרן השתלמות, ביטוח
  בריאות, ותנאי פרישה.
 • זכויות נוספות: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע זכויות נוספות לעובדים, כגון זכות
  לבחירת נציגות עובדים, וזכות להתארגנות ועיצוב תנאי העבודה.

תשלומים שונים הנגזרים מהסכמים קיבוציים כוללים:

  • תוספת שכר: תוספת שכר היא תשלום נוסף לשכר הבסיסי של העובד, הניתן על פי הסכמים
   קיבוציים. תוספת שכר יכולה להינתן על בסיס מספר קריטריונים, כגון:

   • וותק: תוספת שכר על בסיס ותק ניתנת לעובדים עם ותק ארוך יותר בחברה.
   • תפקיד: תוספת שכר על בסיס תפקיד ניתנת לעובדים בתפקידים מסוימים, כגון ניהול או
    מקצועות מבוקשים.
   • הישגים: תוספת שכר על בסיס הישגים ניתנת לעובדים שהשיגו הישגים יוצאי דופן בעבודתם.

  • הטבות: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע הטבות נוספות לעובדים, כגון:

   • קרן השתלמות: קרן השתלמות היא קרן פנסיה משלימה, אשר מעסיק ועובד משלמים אליה
    כספים מדי חודש.
   • ביטוח בריאות: ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה את הוצאות הבריאות של העובד.
   • תנאי פרישה: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע תנאי פרישה טובים יותר מהמקובל בחוק,
    כגון פנסיה מוקדמת, או תשלומים מיוחדים בעת פרישה.

  • זכויות נוספות: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע זכויות נוספות לעובדים, כגון:

   • חופשה נוספת: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע חופשה נוספת לעובדים, מעבר לחופשה
    השנתית המגיעה להם לפי חוק.
   • ימי מחלה: הסכמים קיבוציים יכולים לקבוע ימי מחלה נוספים לעובדים, מעבר לימי המחלה
    המגיעים להם לפי חוק.

חשיבות התשלומים הנגזרים מהסכמים קיבוציים

התשלומים הנגזרים מהסכמים קיבוציים יכולים להוות חלק משמעותי מהשכר של העובדים. לדוגמה,
תוספת שכר על בסיס ותק יכולה להגדיל את השכר של עובד באופן משמעותי, ככל שהוא עולה
בסולם הדרגות. גם הטבות, כגון קרן השתלמות או ביטוח בריאות, יכולות להוות חסכון
כספי משמעותי עבור העובדים.

חשיבות ההיכרות עם ההסכמים הקיבוציים עבור חשבי שכר

חשבי שכר נדרשים להכיר את ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בענף בו הם עובדים, על מנת לבצע את
עבודתם בצורה נכונה ומקצועית. חשבי שכר צריכים להיות מסוגלים לחשב את השכר של
העובדים בהתאם להסכמים הקיבוציים, ולעמוד בדרישות הרגולציה בתחום השכר.

style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> 

ניכויים משכר

ניכויים משכר הם תשלומים שעובד חייב לשלם מהשכר שלו, בהתאם לחוק או להסכם קיבוצי. הניכויים
נלקחים מהשכר לפני קבלתו על ידי העובד.

הניכויים הנפוצים ביותר משכר כוללים:

 • מס הכנסה: מס הכנסה הוא מס המוטל על הכנסות העובדים. גובה המס משתנה בהתאם לגובה
  ההכנסה.
 • ביטוח לאומי: ביטוח
  לאומי הוא ביטוח המעניק לעובדים זכויות סוציאליות, כגון דמי אבטלה, פנסיה,
  ושירותי בריאות. גובה המס משתנה בהתאם לגובה ההכנסה.
 • ביטוח בריאות: ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה את הוצאות הבריאות של העובדים. גובה המס משתנה
  בהתאם לגובה ההכנסה.
 • קרן פנסיה: קרן
  פנסיה היא קרן המעניקה לעובדים קצבה לאחר פרישה. גובה הניכוי משתנה בהתאם
  להסכם הפנסיה.
 • קרן השתלמות: קרן
  השתלמות היא קרן המשתלמת על ידי המעסיק ועובד, אשר ניתנת לעובד לאחר פרישה או
  במקרה של מצב רפואי. גובה הניכוי משתנה בהתאם להסכם ההשתלמות.
 • החזר הלוואה: אם
  העובד קיבל הלוואה מהמעסיק, הוא עשוי להיות חייב לשלם עליה ריבית. הריבית
  מנוכה מהשכר באופן קבוע.
 • דמי חבר: אם העובד חבר בהסתדרות מקצועית, הוא עשוי להיות חייב לשלם דמי חבר. דמי החבר
  מנוכים מהשכר באופן קבוע.

ניכויים נוספים משכר כוללים:

 • החזר הלוואה מהבנק: אם העובד לקח הלוואה מהבנק, הוא עשוי להיות חייב לשלם עליה
  ריבית. הריבית מנוכה מהשכר באופן קבוע.
 • דמי מזונות: אם
  העובד חייב לשלם מזונות לבן/בת זוג או ילדים, הוא עשוי להיות חייב לשלם את
  דמי המזונות מהשכר שלו.
 • החזר חוב לרשויות:
  אם העובד חייב כספים לרשויות, כגון מס הכנסה או ביטוח לאומי, הוא עשוי להיות
  חייב לשלם את החוב מהשכר שלו.
 • תרומות: אם העובד רוצה לתרום כספים לארגון או מטרה מסוימת, הוא עשוי להסכים שהמעסיק ינכה
  את התרומה מהשכר שלו.

חשיבות הניכויים משכר

הניכויים משכר חשובים מכיוון שהם מספקים מימון לשירותים חיוניים, כגון ביטוח לאומי, פנסיה,
ושירותי בריאות. הניכויים גם עוזרים להגן על העובדים במקרה של מצב רפואי או
פיטורים.

חשיבות ההיכרות עם הניכויים משכר עבור חשבי שכר

חשבי שכר נדרשים להכיר את הניכויים משכר החלים על העובדים, על מנת לבצע את עבודתם בצורה
נכונה ומקצועית. חשבי שכר צריכים להיות מסוגלים לחשב את השכר של העובדים, לאחר
ניכוי הניכויים החלים עליהם.